Kvalitāte

Kvalitātes politika:

Valio Eesti AS piešķirti ISO 9001 un 14001 sertifikāti. Mūsu kvalitātes politika balstās uz šiem principiem: 

ISO 9001:

 • Mēs klientiem piedāvājam augstas kvalitātes, gardus, fukcionālus un svaigus piena produktus ik dienu;
 • Pilnībā visa uzņēmuma vērtību ķēde, sākot no fermām un beidzot ar veikaliem, tiek organizēta atbilstoši ISO 9001 sertifikāta standartiem

Pārtikas drošums ir īpaši svarīga mūsu kvalitātes politikas daļa: 

 • Mēs piekopjam kvalitatīvu ražošanas praksi un konstanti uzlabojam savas aktivitātes;
 • Mēs izmantojam augstas kvalitātes svaigpienu no veseliem lopiem, kā arī citus izejmateriālus premium klases līmenī;
 • Mēs ražojam tīrus, augstas kvalitātes produktus, kas ir droši patērētājam un tapuši higiēniskā ražošanas vidē;
 • Mēs cenšamies novērst potenciālos riskus, kas varētu apdraudēt produktu higiēnu vai ražošanas līniju darbību;
 • Mēs sekojam līdzi pārtikas drošumam un to uzlabojam atbilstoši ISO 22 000 standartam;
 • Piens ir svarīgākais izejmateriāls piena industrijā. Konstanti augstas kvalitātes svaigpiens ir būtiskākais aspekts, lai garantētu labu garšu un kvalitatīvu produkciju. Valio Eesti iepērk svaigpienu tikai no pārbaudītiem piegādātājiem, kas spēj garantēt augstu svaigpiena kvalitāti. Uzņēmums lopkopjiem piedāvā konsultācijas, lai palīdzētu saglabāt un uzlabot svaigpiena kvalitāti.

ISO 14001:

Vides saglabāšana:

Mēs uzņemamies atbildību par vidi, piekopjot tehnoloģijas, kas samazina ietekmi uz vidi, taupīgi izmantojot izejmateriālus un enerģiju un izplatot atkārtoti pārstrādājamus un energoefektīvus iepakojumus. Savās iepirkuma aktivitātēs mēs sadarbojamies ar partneriem, kuru vērtības un mērķi saskan ar Valio Eesti vides mērķiem. Šis princips nozīmē, ka mums jāatrod balanss starp vidi un mūsu sociālajiem un biznesa mērķiem.

Nozīmīgi Vaio Eesti AS vides mērķi:

 • Samazināt notekūdeņus un piesārņojumu
 • Nodrošināt ilgtspējīgu ūdens un enerģijas patēriņu
 • Samazināt sadzīves atkritumus

Valio Eesti AS ir apbalvots ar starptautisko BRC Food Safety Sertifikātu:

Valio Eesti Võru siera rūpnīcā tika veikts prestižā starptautiskā Bureau Veritas Certification audits, kā rezultātā tika piešķirts pārtikas drošuma sertifikāts, kas ievērojami vienkāršo eksporta aktivitātes.